گروه مهندسین کنشگران فروغ کاسپین صفحه در حال بارگذاری است، لطفا صبور باشید... Koneshgaran Forogh Caspain

درباره ما یکی از شرکت های سرمایه گذار وابسته به هم-بنیانگذار بشردوست و ثروتمند مایکروسافت یعنی بیل گیتس اخیرا زمینی به مساحت ۲۵ هزار هکتار را در غرب منطقه ای به نام Phoenix (واقع در مرکز آریزونا) خریداری کرده تا شهری هوشمند بسازد؛ جامعه ای که سنگ بنای آن با هدف یکپارچه سازی تکنولوژی با زندگی ساکنانش گذاشته شده. این شهر که بلمونت (Belmont) نام دارد نقش نوعی «قالب» را برای توسعه شهرهای پایدار ایفا می کند که بربستر زیرساخت های بسیار پیشرفته ساخته خواهند شد. بلمونت قرار است نوعی جامعه پیشرو را با تکیه بر ارتباطات و وزیرساخت های بهره مند از تکنولوژی های پیشرفته بسازد که حول شبکه های دیجیتالی بسیار پرسرعت، دیتاسنترها، تکنولوژی های تولیدی جدید و الگوهای توزیعی نوین، ماشین های خودران و هاب های لوجستیکی خودکار توسعه خواهند یافت. یکی از شرکت های سرمایه گذار وابسته به هم-بنیانگذار بشردوست و ثروتمند مایکروسافت یعنی بیل گیتس اخیرا زمینی به مساحت ۲۵ هزار هکتار را در غرب منطقه ای به نام Phoen...

درباره ما
50

سال سابقه فعالیت در حوزه سرمای...

90

مشتری سازمانی

83

پروژه تکمیل شده

20

سرمایه‌گذاری موفق با سود بالا

بخش بعدی
بخش بعدی

سوالات متداول اصلی

خیلی ها تصور میکنند بازسازی، فقط به تغییر فضای داخلی و بخش­های روکار ساختمان محدود می­شود، اما اگر اجزای اصلی سازه و اسکلت نیز نیازمند بازنگری و مقاوم سازی باشند، می توان در یک پروژه بازسازی به تقویت و بهبود وضعیت آنها نیز پرداخت. به طور کلی بازسازی می تواند همه اجزای ساختمان را در بر گیرد که ضرورت آن و برآورد زمان و هزینه آن نیازمند بررسی کارشناسی است  

خیلی ها تصور میکنند بازسازی، فقط به تغییر فضای داخلی و بخش­های روکار ساختمان محدود می­شود، اما اگر اجزای اصلی سازه و اسکلت نیز نیازمند بازنگری و مقاوم سازی باشند، می توان در یک پروژه بازسازی به تقویت و بهبود وضعیت آنها نیز پرداخت. به طور کلی بازسازی می تواند همه اجزای ساختمان را در بر گیرد که ضرورت آن و برآورد زمان و هزینه آن نیازمند بررسی کارشناسی است  

خیلی ها تصور میکنند بازسازی، فقط به تغییر فضای داخلی و بخش­های روکار ساختمان محدود می­شود، اما اگر اجزای اصلی سازه و اسکلت نیز نیازمند بازنگری و مقاوم سازی باشند، می توان در یک پروژه بازسازی به تقویت و بهبود وضعیت آنها نیز پرداخت. به طور کلی بازسازی می تواند همه اجزای ساختمان را در بر گیرد که ضرورت آن و برآورد زمان و هزینه آن نیازمند بررسی کارشناسی است  

خیلی ها تصور میکنند بازسازی، فقط به تغییر فضای داخلی و بخش­های روکار ساختمان محدود می­شود، اما اگر اجزای اصلی سازه و اسکلت نیز نیازمند بازنگری و مقاوم سازی باشند، می توان در یک پروژه بازسازی به تقویت و بهبود وضعیت آنها نیز پرداخت. به طور کلی بازسازی می تواند همه اجزای ساختمان را در بر گیرد که ضرورت آن و برآورد زمان و هزینه آن نیازمند بررسی کارشناسی است  

خیلی ها تصور میکنند بازسازی، فقط به تغییر فضای داخلی و بخش­های روکار ساختمان محدود می­شود، اما اگر اجزای اصلی سازه و اسکلت نیز نیازمند بازنگری و مقاوم سازی باشند، می توان در یک پروژه بازسازی به تقویت و بهبود وضعیت آنها نیز پرداخت. به طور کلی بازسازی می تواند همه اجزای ساختمان را در بر گیرد که ضرورت آن و برآورد زمان و هزینه آن نیازمند بررسی کارشناسی است

کنشگران فروغ کاسپین